Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice sberbankbl.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Karijera

Poziv za prijavu za zaposlenje

Sberbanka a.d. Banja Luka pruža perspektive za ljude iz različitih stručnih oblasti, koji žele da rade u dinamičnom okruženju, koji su spremni da strastveno pristupaju poslovnim izazovima i koji su motivisani da ulože maksimalan trud za uspješnu karijeru, kao i talente koji će unijeti novu energiju, stvoriti neku novu vrijednost i pokazati spremnost da zajedno sa nama grade našu Banku.

Ukoliko ste osoba koja:

 • je ekonomske, pravne, elektrotehničke i informatičke struke
 • traga za najefikasnijim i najboljim rješenjima u domenu stručne oblasti
 • pruža inicijativu u radu, proaktivnost i fokusiranost na ciljeve
 • ima razvijene komunikacione vještine
 • je orjentisana na dobru saradnju, timski rad i direktnu komunikaciju
 • je staložena, strpljiva, fleksibilna i savjesna u svom radu
 • njeguje dobar odnos prema klijentima i radnim kolegama
 • poštuje radna i etička načela i standarde
 • aktivno govori engleski jezik

pozivamo vas da se pridružite našem timu podnošenjem samoinicijativne prijave na našu web stranicu putem linka: Online zahtjev za zaposlenje


Pozivamo vas da nastavite vašu karijeru sa timom Sberbank a.d. Banja Luka.

Konkursi

Otvoreni konkursi

Viši saradnik za analizu portfolija i razvoj risk tehnologije u OJ Odjeljenje kreditnih rizika / Sektor Upravljanja rizicima

Radni odnos: upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 24.10.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Analiza portfolija;
 • Upravljanje kolateralima;
 • Kontrola kreditnih limita;
 • Izrada internih i eksternih izvještaja;
 • Analiza, priprema i integracija podataka za razvoj modela mjerenja rizika;
 • Ucestvovanje u procesu formiranja rezervisanja (ispravke vrijednosti) za potencijalne kreditne gubitke;
 • Održavanje i implementacija raznih alata koji se koriste u kreditnom procesu;
 • Klasifikacija aktive u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske;
 • Ucestvovanje u procesu statisticke reprocjene nekretnina u Banci;
 • Razvijanje, održavanje i implementacija raznih alata koji se koriste u kreditnom procesu;
 • Odobravanje i ažuriranje privilegija za rejting;
 • Administracija risk parametara u CORE sistemu;
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Sektora;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS – 7 stepen stucne spreme, Ekonomski fakultet;
 • 1 godine radnog iskustva na istim ili slicnim poslovima;
 • sposobnost aktivnog korišcenja i rada na racunaru za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • poznavanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Viši saradnik za kartično poslovanje u OJ Odjeljenje administracije kartičnog poslovanja / Sektor bankarskih operacija

Radni odnos: radi zamjene privremeno odsutnog radnika

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 27.10.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Stručna podrška filijalama i nižim organizacionim dijelovima u vezi sa kartičnim poslovanjem i elektronskim i mobilnim bankarstvom;
 • Rješavanje zahtjeva i generisanje podataka potrebnih za razmjenu podataka s procesorom;
 • Nadzor nad korišćenjem platnih kartica i aktivnosti na sprečavanju potencijalnih zloupotreba platnih kartica;
 • Razmjena informacija sa ''Fraud Forumom’’ i drugim profesionalnim tijelima u vezi sa zloupotrebama platnih kartica;
 • Prijem, kontrola i obrada izvještaja dostavljenih od Procesnog centra i dnevna knjiženja transakcija i naknada u vezi sa platnim karticama;
 • Slanje procesoru podataka u vezi sa platnim karticama;
 • Učestvuje u obradi reklamacija klijenata za sporne transakcije kartičnog poslovanja;
 • Kontrola i usaglašavanje matičnih podataka o korisnicima platnih kartica;
 • Blokade kartica, izmjene limita, izrada novih kartica, Pin-ova, praćenje rada kartica;
 • Praćenje pravila kartičarskih kuća u vezi sa kartičnim poslovanjem;
 • Poslovi u vezi sa izdavanjem i reizdavanjem platnih kartica, te poslovi u vezi sa uništavanjem povučenih platnih kartica;
 • Izrada, pakovanje i distribucija platnih kartica i PIN mail-era i vođenje evidencija o istima;
 • Poslovi vezani za eksterne kartice zadržane u prihvatnoj mreži Banke;
 • Kontrola i poslovi u vezi sa slanjem izvoda korisnicima platnih kartica;
 • Provjera prihvatljivosti klijenata kojima Banka izdaje POS terminale, provjera dokumentacije i zahtjeva za izdavanje POS terminala, te priprema za instalaciju i praćenje mreže nakon instalacije POS terminala;
 • Priprema za instalaciju i nadzor nad radom mreže bankomata;
 • Praćenje i usaglašavanje knjigovodstvenog i stvarnog stanja bankomata;
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještava o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Odjeljenja;
 • Obrada zahtjeva i knjiženje redovnih naknada iz domena elektronskog i mobilnog bankarstva;
 • Obrada izvještaja, kontrole podataka iz dnevnih knjiženja, a u vezi sa knjiženjem i praćenjem dnevnih pozicija Banke i njenih pridruženih članica;
 • Praćenje stanja, kontrola i evidencija zaliha nepersonalizovanih kartica i pomoćnog materijala za kartično poslovanje, elektronsko i mobilno bankarstvo, te redovno obavještavanje neposrednog rukovodioca o stanju zaliha i potrebi iniciranja nabavke istih;
 • Kontrola podataka o korisnicima elektronskog i mobilnog bankarstva i usaglašavanje podataka iz CBS-a sa podacima u sistemima tehničke podrške;
 • Obrada zahtjeva za elektronsko i mobilno bankarstvo, vođenje evidencija i arhiviranje dokumentacije i podataka, te knjiženje nakanada po istim;
 • Pakovanje i distribucija paketa za elektronsko bankarstvo pravnih lica;
 • Saradnja sa spoljnim saradnicima koji pružaju podršku u vezi sa elektronskim i mobilnim bankarstvom;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS–7. stepen stručne spreme, Ekonomski fakultet i najmanje 2 godina radnog iskustva u struci; ili
 • SSS/VS –4/6.stepen stručne spreme društvenog smjera ili tehničkog smjera i najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost aktivnog korišcenja i rada na racunaru za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • poznavanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Idealan kandidat

Želite li širiti svoja znanja, razvijati svoje vještine i živjeti naše korporativne principe: sve za klijenta, mi smo tim i ja sam lider, onda ste upravo Vi taj koga tražimo. Javite nam se!

  • Sve za klijenta. Imate istančan osjećaj za tržište, odlično poznajete potrebe i navike svojih klijenata, njegujete poslovni odnos s njima, nastojite, svojom uslugom i znanjem zadovoljiti, pa čak, i prevazići njihove potrebe i očekivanja, a dostupni ste lično i putem savremenih tehnologija;

  • Mi smo tim. Uživate u radu s drugima u cilju postizanja zajedničkog cilja, pristupačni ste, otvoreni za saradnju, vjerujete i stalno pomažete jedni drugima;

  • Ja sam lider. Jasno i otvoreno komunicirate s drugima, pružate učinkovite instrukcije i povratne informacije, prepoznajete razvojne potrebe Vaših zaposlenih i pomažete im u ostvarenju istih, poštujete i motivišete različite profile ljudi, te prihvatate i podstičete promjene;

Zašto Sberbank a.d. Banja Luka?

Sberbank Grupa je jedna od najprofitabilnijih institucija na svijetu. Mi smo jedna od vodećih banaka na tržištu i prepoznatljivi smo po širokom asortimanu savremenih proizvoda i usluga. Naša misija je kreiranje dugoročnog poslovnog odnosa sa klijentima na način da smo uvijek fokusirani na njihove potrebe.

 • Rad u renomiranoj finansijskoj instituciji
 • Stručno usavršavanje
 • Mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri
 • Paket beneficija za zaposlene
 • Stimulativan sistem nagrađivanja

Niste pronašli odgovarujuće radno mjesto, a zainteresovani ste za posao u našoj Banci?

Konkurišite online

Trebate pomoć?