Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice sberbankbl.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Karijera

Poziv za prijavu za zaposlenje

Sberbanka a.d. Banja Luka pruža perspektive za ljude iz različitih stručnih oblasti, koji žele da rade u dinamičnom okruženju, koji su spremni da strastveno pristupaju poslovnim izazovima i koji su motivisani da ulože maksimalan trud za uspješnu karijeru, kao i talente koji će unijeti novu energiju, stvoriti neku novu vrijednost i pokazati spremnost da zajedno sa nama grade našu Banku.

Ukoliko ste osoba koja:

 • je ekonomske, pravne, elektrotehničke i informatičke struke
 • traga za najefikasnijim i najboljim rješenjima u domenu stručne oblasti
 • pruža inicijativu u radu, proaktivnost i fokusiranost na ciljeve
 • ima razvijene komunikacione vještine
 • je orjentisana na dobru saradnju, timski rad i direktnu komunikaciju
 • je staložena, strpljiva, fleksibilna i savjesna u svom radu
 • njeguje dobar odnos prema klijentima i radnim kolegama
 • poštuje radna i etička načela i standarde
 • aktivno govori engleski jezik

pozivamo vas da se pridružite našem timu podnošenjem samoinicijativne prijave na našu web stranicu putem linka: Online zahtjev za zaposlenje


Pozivamo vas da nastavite vašu karijeru sa timom Sberbank a.d. Banja Luka.

Konkursi

Otvoreni konkursi

Viši saradnik-dizajner aplikativnog softvera u OJ Odjeljenje Podrške i razvoja CBS-a / Sektor IT i bezbjednost

Radni odnos: upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 29.07.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Razvoj i održavanje aplikativnog softvera za podršku bankarskom poslovanju;
 • Aktivno učešće u definisanju potreba Banke;
 • Realizacija korisničkih zahtjeva;
 • Nadzor i kontrola ispravnosti rada softvera koji se razvija izvan banke;
 • Pracenje funkcionisanja IS-a;
 • U saradnji sa administratorima CBS-a obavljaju se sljedece aktivnosti:
  • Rad na zaštiti podataka;
  • Izrada tehnicke dokumentacije;
  • Pružanje podrške poslovanju;
  • Ucešce u IT projektima;
  • Planiranje kontinuiteta poslovanja (BCM);
  • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Odjeljenja;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VS/VSS – 6/7. stepen stručne spreme, elektrotehnički fakultet, smjer računarstvo i informatika ili fakultet informacionih tehnologija;
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost aktivnog korišcenja i rada na racunaru za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • poznavanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • vozačka dozvola ‘‘B‘‘ kategorije;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Viši saradnik-Analiticar CBS-a u OJ Podrška i razvoj CBS-a / Sektor IT i bezbjednost

Radni odnos: upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 29.07.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Analiza i održavanje aplikativnog softvera za podršku bankarskom poslovanju;
 • Aktivno ucešce u definisanju potreba Banke;
 • Realizacija korisnickih zahtjeva;
 • Analiza obuhvata sljedece aktivnosti:
  • Nadzor i kontrola ispravnosti rada softvera koji se razvija izvan banke;
  • Pracenje funkcionisanja IS-a;
 • U saradnji sa administratorima CBS-a obavljaju se sljedece aktivnosti:
  • Rad na zaštiti podataka;
  • Izrada tehnicke dokumentacije;
  • Pružanje podrške poslovanju;
  • Ucešce u IT projektima;
  • Planiranje kontinuiteta poslovanja (BCM);
  • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Odjeljenja;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VS/VSS – 6/7.stepen strucne spreme, elektrotehnickog smjera, ekonomskog ili informatickog smjera;
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili slicnim poslovima;
 • poželjno poznavanje SQL programskog jezika;
 • sposobnost aktivnog korišcenja i rada na racunaru za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • obavezno poznavanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • vozacka dozvola ‘‘B‘‘ kategorije;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Viši saradnik za analizu portfolija i razvoj risk tehnologije u OJ Odjeljenje kreditnih rizika / Sektor Upravljanja rizicima

Radni odnos: upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 29.07.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Analiza portfolija;
 • Upravljanje kolateralima;
 • Kontrola kreditnih limita;
 • Izrada internih i eksternih izvještaja;
 • Analiza, priprema i integracija podataka za razvoj modela mjerenja rizika;
 • Učestvovanje u procesu formiranja rezervisanja (ispravke vrijednosti) za potencijalne kreditne gubitke;
 • Održavanje i implementacija raznih alata koji se koriste u kreditnom procesu;
 • Klasifikacija aktive u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske;
 • Učestvovanje u procesu statističke reprocjene nekretnina u Banci;
 • Razvijanje, održavanje i implementacija raznih alata koji se koriste u kreditnom procesu;
 • Odobravanje i ažuriranje privilegija za rejting;
 • Administracija risk parametara u CORE sistemu;
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Sektora;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS – 7 stepen stucne spreme, Ekonomski fakultet;
 • 1 godine radnog iskustva na istim ili slicnim poslovima;
 • sposobnost aktivnog korišcenja i rada na racunaru za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • poznavanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Viši saradnik za razvoj metodologije u OJ Odjeljenje kreditnih rizika / Sektor upravljanja rizicima

Radni odnos: upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 29.07.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Metodološka podrška organizacionim jedinicama Banke uključenim u procese kreditiranja;
 • Obezbjeđenje implementacije Grupacijskih politika, procedura i pravilnika i preduzima sve potrebne aktivnosti u tu svrhu;
 • Praćenje usklađenosti metodologija vezanih za kreditne rizike sa regulatornim zahtjevima, iniciranje izmjena i usklađivanje sa istima;
 • Učestvovanje u definisanju i usaglašavanju pravila za odobravanja kreditnih proizvoda;
 • Učestvovanje u analizi opravdanosti uvođenja novih kreditnih linija;
 • Učestvovanje u osmišljavanju i definisanju unapređenja procesa odobravanja i monitoringa kredita /garancija;
 • Revizija aktuelnih metodologija i politika iz domena kreditnih rizika i praćenje usklađenosti sa regulatornim zahtjevima;
 • Ažuriranje kreditnih procesa u skladu sa zahtjevima regulatora;
 • Donošenje odluka vezanih za klasifikaciju aktive;
 • Odobravanje i implementacija novih alata vezanih za kreditno poslovanje;
 • Ažuriranje Liste nivoa i granica kompetencija za donošenje odluka o odobravanju kreditnih proizvoda;
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Sektora;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS – 7 stepen stucne spreme, Ekonomski fakultet;
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili slicnim poslovima;
 • sposobnost aktivnog korišcenja i rada na racunaru za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • poznavanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Saradnik za administraciju kredita fizičkim licima u OJ Odjeljenje Administracije kredita i dokumentarnih poslova/Sektor Bankarskih operacija

Radni odnos: radi zamjene privremeno odsutnog radnika

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 01.08.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Izrada ugovora o kreditu i ostale prateće dokumentacije za kreditne proizvode korisnika fizičkih lica;
 • Formalna i materijalna kontrola kreditne dokumentacije prilikom izrade ugovorne dokumentacije i prilikom isplate kredita;
 • Isplata kredita;
 • Obračun i knjiženje prijevremenih otplata po kreditima fizičkih lica na nivou Banke;
 • Ažuriranje elementa kredita u Core system;
 • Evidencija i izmjena kolaterala po kreditima;
 • Evidencija dopunskih uslova po odobrenim kreditima;
 • Ažuriranje reprocjena nekretnina za fizička lica od strane internog procjenitelja Banke i skeniranje istih u elektronski sistem Banke;
 • Usklađivanje i aneksiranje izmjena po kreditima;
 • Izrada i slanje razne dokumentacije;
 • Izrada i učestvovanje u izradi svih izvještaja iz domena radnog mjesta i iz djelokruga rada Odjeljenja, za potrebe organa, odbora i dr. tijela Banke, Grupacije, regulatora i dr. nadležnih organa i institucija;
 • Učestvovanje u izradi i ažuriranju opštih akata, aplikacija i obrazaca izvještaja i dr. dokumenata iz domena rada Odjeljenja;
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Odjeljenja;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS– 7 stepen stručne spreme, Ekonomski fakultet/pravni i najmanje 1 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili
 • SSS/VS –4/6.stepen stručne spreme društvenog smjera ili gimnazija i najmanje 3 god. radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru u obavljanju poslova radnog mjesta;
 • Znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Saradnik za administraciju računa u OJ Odjeljenje Administracije računa, plaćanja i poslova na finansijskim tržištima/Sektor Bankarskih operacija

Radni odnos: radi zamjene privremeno odsutnog radnika

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 01.08.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Korespondencija i dostavljanje podataka domaćim bankama, državnim organima, nadležnim institucijama i trećim licima;
 • Kontrola obračuna pasivne kamate i naknada za vođenje računa po računima klijenata;
 • Praćenje batch procesa – dnevni pripis dospjele kamate;
 • Praćenje, kontrola i ispravka log-grešaka batch procesa;
 • Pokretanje i praćenje procesa plaćanja putem trajnih naloga;
 • Postupanje po nalozima za aktiviranje i opoziv/gašenje trajnih naloga;
 • Priprema i učitavanje fajlova za “direct debit” transakcije;
 • Obrada i knjiženje penzija PIO RS, MIO FED, obrada i distribucija čekova;
 • Praćenje procesa mirujućih računa;
 • Knjiženje tekućih dospijeca depozita (pravna i fizička lica);
 • Praćenje prolaznih konta računa u vezi sa depozitnim i šalterskim opearacijama po transakcionim računima Banke;
 • Aktiviranje ugovora i kontrola dokumentacije za depozite pravnih lica;
 • Knjiženje uplate na depozitni račun (pravna lica);
 • Praćenje i knjiženje dospjeća depozita, obračun kamate– depoziti pravnih lica;
 • Otvaranje namjenskih depozita fizičkih lica, po osnovu odluke o odobrenju kreditnog proizvoda;
 • Aktiviranje, knjiženje, praćenje dospjeća, kontrola obračuna naknada i kamata za posebno ugovorene poslovne aranžmane - povlačenje kreditnih i refinansing linija; povlačenje subordiniranih kredita i drugih specifično ugovorenih poslova;
 • Vođenje evidencije namjenskih depozita pravnih i fizičkih lica;
 • Učestvovanje u podešavanju naknada i kamata po redovnim i specijalnim odlukama;
 • Učestvovanje u parametrizaciji tipova ugovora, postavljanje šema i šablona knjiženja depozitnih poslova;
 • Slanje obračuna naknada klijentima za koje je donesena odluka o takvom načinu naplate obračunate naknade;
 • Slanje kamatnih listova, po zahtjevu klijenta;
 • Matičenje komitenata pravnih lica;
 • Otvaranje transakcionih računa pravnih lica;
 • Unos podataka o komitentima poslovnim subjektima i fizičkim licima koji su povezana lica poslovnog subjekta (vlasništvo, ovlaštenja) u skladu sa FATCA zahtjevima identifikacije, klasifikacije i dokumentovanosti;
 • Praćenje objava u Službenim glasnicima o pokretanju stečajnog odnosno likvidacionog postupka i postavljanje opomena na računima klijenata na koje se te objave odnose;
 • Ažuriranje šifarnika javnih prihoda, uplatnih računa za javne prihode;
 • Praćenje pražnjenja računa;
 • Praćenje i rješavanje grešaka u fajlovima Jedinstvenog registra računa kod CBBH i kod APIF-a;
 • Učestvovanje u izradi nestandardnih potvrda za pravna i fizička lica;
 • Učestvovanje u unosu obaveza za klijente Banke, u sistem multilateralnih kompenzacija;
 • Kontrola konta -računa – praćenje i rješavanje nelogičnih stanja;
 • Ispravka pogrešnih knjiženja, po reklamacijama;
 • Gašenje računa pravnih i fizičkih lica po zahtjevu komitenta;
 • Gašenje računa komitenata po zahtjevu Banke;
 • Isplate po osnovu tiketa u vezi sa brokerskim poslovanjem, po odluci Banke;
 • Izrada izvještaja (redovni, vanredni i dr) i analiza iz domena poslova radnog mjesta i iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • Praćenje zakonskih i drugih propisa, kao i propisa Grupacije, vezane za poslove radnog mjesta i učestvuje u izradi i usklađivanju opštih akata, procedura, obrazaca izvještaja i dr. dokumenata iz domena radnog mjesta i djelokruga Odjeljenja sa istima;
 • Učestvovanje u testiranju softverskih formi i aplikacija koje se koriste u obavljanju poslova radnog mjesta i radu Odjeljenja;
 • Evidentiranje, dokumentovanja i arhiviranje podataka i dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Odjeljenja;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS– 7 stepen stručne spreme, Ekonomski fakultet i najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili
 • SSS/VS –4/6.stepen stručne spreme društvenog smjera ili gimnazija i najmanje 3 god. radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru u obavljanju poslova radnog mjesta, uključujući poznavanje rada u S.W.I.F.T. aplikaciji;
 • Znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Saradnik za analizu poslovanja u OJ Sektor Finansija

Radni odnos: upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 01.08.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Izrada izvještaja i prezentacija o radu, poslovanju i rezultatima poslovanja Banke;
 • Učestvovanje u izradi radnih procedura i dokumenata pri uvođenju novih tipova izvještaja;
 • Kreiranje i izrada poslovnih planova Banke i pojedinačnih OJ/OD, izvještavanje o izvršenju, te po potrebi analiza realizacije istih;
 • Učestvovanje u izrada i analiza realizacije monitoring izvještaja i arhiviranje pripadajuće dokumentacije;
 • Učestvovanje u kreiranju, izradi i parametrizaciji izvještaja Banke;
 • Izračun i analiza finansijskih i nefinansijskih pokazatelja poslovanja Banke;
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranja podataka i dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Sektora;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS– 7 stepen stručne spreme, Ekonomski fakultet i najmanje 1 godina radnog iskustva u struci ili
 • SSS/VS –4/6.stepen stručne spreme društvenog ili tehničkog smjera i najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova iz opisa radnog mjesta, uključujući napredno poznavanje ''Office'' paketa;
 • Znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • izražene analitičke sposobnosti

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Blagajnik / Likvidator u OD Agencija Starčevica

Radni odnos: upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 01.08.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavlja poslove pružanja usluga i prodaje proizvoda Banke na šalterima, u poslovanju sa fizičkim i pravnim licima koji obuhvataju:

 • Gotovinske i bezgotovinske transakcije za fizička i pravna lica
 • Otvaranje i realizaciju naloga na transakcione i druge račune, depozite, kredite i dr.
 • Rad sa blagajnom i gotovim novcem
 • Arhiviranje blagajničkog dnevnika i dokumentacije
 • Punjenje bankomata
 • Komunikacija sa klijentom u cilju analize potreba za određenim uslugama Banke
 • Obavljanje promotivnih razgovore sa klijentima radi promocije proizvoda Banke
 • Identifikacija klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti
 • Unos novih i/ili izmjena postojećih podataka o klijentu
 • Prijem i evidencija platnih transakcija fizičkih i pravnih lica
 • Prijem, evidencija i realizacija platnih naloga, gotovinskih ili bezgotovinskih, fizičkih i pravnih lica u domaćoj i stranoj valuti
 • Ovjera i verifikacija naloga

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS/VS/SSS – 7/6/4. stepen stručne spreme društvenog smjera
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne (1) godine
 • Sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Usmjerenost prema klijentu i kvalitet / tačnost u radu
 • Sklonost timskom radu i fleksibilnost
 • Sposobnost iniciranja promjena i odgovornost u radu

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Blagajnik / Likvidator u OD Agencija Derventa

Radni odnos: upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 01.08.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavlja poslove pružanja usluga i prodaje proizvoda Banke na šalterima, u poslovanju sa fizičkim i pravnim licima koji obuhvataju:

 • Gotovinske i bezgotovinske transakcije za fizička i pravna lica
 • Otvaranje i realizaciju naloga na transakcione i druge račune, depozite, kredite i dr.
 • Rad sa blagajnom i gotovim novcem
 • Arhiviranje blagajničkog dnevnika i dokumentacije
 • Punjenje bankomata
 • Komunikacija sa klijentom u cilju analize potreba za određenim uslugama Banke
 • Obavljanje promotivnih razgovore sa klijentima radi promocije proizvoda Banke
 • Identifikacija klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti
 • Unos novih i/ili izmjena postojećih podataka o klijentu
 • Prijem i evidencija platnih transakcija fizičkih i pravnih lica
 • Prijem, evidencija i realizacija platnih naloga, gotovinskih ili bezgotovinskih, fizičkih i pravnih lica u domaćoj i stranoj valuti
 • Ovjera i verifikacija naloga

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS/VS/SSS – 7/6/4. stepen stručne spreme društvenog smjera
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne (1) godine
 • Sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Usmjerenost prema klijentu i kvalitet / tačnost u radu
 • Sklonost timskom radu i fleksibilnost
 • Sposobnost iniciranja promjena i odgovornost u radu

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Viši saradnik za upravljanje aktivom i pasivom u OJ Sektor upravljanja aktivom i pasivom („ALM“)

Radni odnos: upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 02.08.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Učestvovanje u kreiranju i izradi izvještaja, programa, procedura i uputstava vezanih za aktivnosti procesa upravljanja aktivom i pasivom;
 • Izrada i analiza svih izvještaja metodologija, modela i prezentacija iz oblasti upravljanja aktivom i pasivom, odnosno iz djelokruga rada Sektora, za potrebe organa, odbora i dr.tijela Banke, Grupacije, Centralne banke BiH, regulatora i dr. nadležnih organa i institucija;
 • Pregled kretanja depozita fizičkih i pravnih lica;
 • Izvještaj i projekcija prosječnih kamatnih stopa aktive i pasive, kamatne marže i dr.;
 • Razrada metodologije LiBuffera prema Grupi;
 • Analiza i prijedlozi za promjene projekcije kapitala i adekvatnosti kapitala;
 • Prijedlozi i izrada modela i pretpostavki neophodnih za proces upravljanja aktivom i pasivom na bazi istorijskih, iskustvenih i tržišnih podataka/pokazatelja, te analize osjetljivosti i simulacije u različitim scenarijima;
 • Izrada analiza ekonomskog okruženja, sa posebnim naglaskom na analize kretanja i promjene kamatnih stopa;
 • Analiza vrsta izvora sredstava u banci i na tržištu i predlaganje za orjentisanje na određene vrste izvora;
 • Učestvovanje u izradi budžeta - izvori sredstava i kapital;
 • Učestvovanje u stres testiranju;
 • Učestvovanje u unapređenju IT sistema za efikasnije upravljanje aktivom i pasivom;
 • Analiza kvaliteta podataka relevantnih za rizik likvidnosti;
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Sektora;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS – 7 stepen stucne spreme, Ekonomski fakultet;
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru u obavljanju poslova radnog mjesta, uključujući poznavanje MC Acces-a, dobra znanja MC Word-a i Power point-a i napredna znanja Excel-a;
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Idealan kandidat

Želite li širiti svoja znanja, razvijati svoje vještine i živjeti naše korporativne principe: sve za klijenta, mi smo tim i ja sam lider, onda ste upravo Vi taj koga tražimo. Javite nam se!

  • Sve za klijenta. Imate istančan osjećaj za tržište, odlično poznajete potrebe i navike svojih klijenata, njegujete poslovni odnos s njima, nastojite, svojom uslugom i znanjem zadovoljiti, pa čak, i prevazići njihove potrebe i očekivanja, a dostupni ste lično i putem savremenih tehnologija;

  • Mi smo tim. Uživate u radu s drugima u cilju postizanja zajedničkog cilja, pristupačni ste, otvoreni za saradnju, vjerujete i stalno pomažete jedni drugima;

  • Ja sam lider. Jasno i otvoreno komunicirate s drugima, pružate učinkovite instrukcije i povratne informacije, prepoznajete razvojne potrebe Vaših zaposlenih i pomažete im u ostvarenju istih, poštujete i motivišete različite profile ljudi, te prihvatate i podstičete promjene;

Zašto Sberbank a.d. Banja Luka?

Sberbank Grupa je jedna od najprofitabilnijih institucija na svijetu. Mi smo jedna od vodećih banaka na tržištu i prepoznatljivi smo po širokom asortimanu savremenih proizvoda i usluga. Naša misija je kreiranje dugoročnog poslovnog odnosa sa klijentima na način da smo uvijek fokusirani na njihove potrebe.

 • Rad u renomiranoj finansijskoj instituciji
 • Stručno usavršavanje
 • Mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri
 • Paket beneficija za zaposlene
 • Stimulativan sistem nagrađivanja

Niste pronašli odgovarujuće radno mjesto, a zainteresovani ste za posao u našoj Banci?

Konkurišite online

Trebate pomoć?