Kolačići (cookies) nam pomažu da poboljšamo korisničko iskustvo i funkcionalnost web stranice. Koristeći našu stranicu, slažete se s korištenjem kolačića.

Karijera

Konkursi

Otvoreni konkursi

Blagajnik likvidator u OD Filijala Doboj

Radni odnos: na određeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca zbog zamjene privremeno odsutnog radnika

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Doboj

Rok za podnešenje prijave: do 26.10.2018. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavlja poslove pružanja usluga i prodaje proizvoda Banke na šalterima, u poslovanju sa fizičkim i pravnim licima koji obuhvataju:

 • Gotovinske i bezgotovinske transakcije za fizička i pravna lica
 • Otvaranje i realizaciju naloga na transakcione i druge račune, depozite, kredite i dr.
 • Rad sa blagajnom i gotovim novcem
 • Arhiviranje blagajničkog dnevnika i dokumentacije
 • Punjenje bankomata
 • Komunikacija sa klijentom u cilju analize potreba za određenim uslugama Banke
 • Obavlja promotivne razgovore sa klijentima radi promocije proizvoda Banke
 • Identifikacija klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti
 • Unos novih i/ili izmjena postojećih podataka o klijentu,Prijem i evidenciju platnih transakcija fizičkih i pravnih lica
 • Prijem, evidencija i realizacija platnih naloga, gotovinskih ili bezgotovinskih, fizičkih i pravnih lica u domaćoj i stranoj valuti
 • Ovjera i verifikacija naloga

Posebni uslovi:

 • VSS/VS/SSS – 7/6/4. stepen stručne spreme ekonomskog / društvenog smjera
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje šest (6) mjeseci
 • Sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta

Dodatne kompetencije:

 • Usmjerenost prema klijentu
 • Tačnost / kvalitet u radu
 • Odgovornost
 • Timski rad
 • Iniciranje promjena
 • Fleksibilnost

U toku zaposlenja, Banka Vam nudi mogućnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u domenu najsavremenijih teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti bankarstva i ekonomije, kako bi zajedno doprinijeli razvoju Vaše lične karijere, kao i jačanju stručnih kadrova Sberbank a.d. Banja Luka.

Zainteresovani ste?

Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i želite se prijaviti na navedenu poziciju, molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

U ovoj fazi procesa selekcije nije potrebno dostavljati diplome, uvjerenja, sertifikate i druge dokumente. Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove biće pozvani na testiranje odnosno intervju.

Blagajnik likvidator u OD Agencija Derventa

Radni odnos: na određeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Derventa

Rok za podnešenje prijave: do 26.10.2018. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavlja poslove pružanja usluga i prodaje proizvoda Banke na šalterima, u poslovanju sa fizičkim i pravnim licima koji obuhvataju:

 • Gotovinske i bezgotovinske transakcije za fizička i pravna lica
 • Otvaranje i realizaciju naloga na transakcione i druge račune, depozite, kredite i dr.
 • Rad sa blagajnom i gotovim novcem
 • Arhiviranje blagajničkog dnevnika i dokumentacije
 • Punjenje bankomata
 • Komunikacija sa klijentom u cilju analize potreba za određenim uslugama Banke
 • Obavlja promotivne razgovore sa klijentima radi promocije proizvoda Banke
 • Identifikacija klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti
 • Unos novih i/ili izmjena postojećih podataka o klijentu,Prijem i evidenciju platnih transakcija fizičkih i pravnih lica
 • Prijem, evidencija i realizacija platnih naloga, gotovinskih ili bezgotovinskih, fizičkih i pravnih lica u domaćoj i stranoj valuti
 • Ovjera i verifikacija naloga

Posebni uslovi:

 • VSS/VS/SSS – 7/6/4. stepen stručne spreme ekonomskog / društvenog smjera
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje šest (6) mjeseci
 • Sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta

Dodatne kompetencije:

 • Usmjerenost prema klijentu
 • Tačnost / kvalitet u radu
 • Odgovornost
 • Timski rad
 • Iniciranje promjena
 • Fleksibilnost

U toku zaposlenja, Banka Vam nudi mogućnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u domenu najsavremenijih teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti bankarstva i ekonomije, kako bi zajedno doprinijeli razvoju Vaše lične karijere, kao i jačanju stručnih kadrova Sberbank a.d. Banja Luka.

Zainteresovani ste?

Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i želite se prijaviti na navedenu poziciju, molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

U ovoj fazi procesa selekcije nije potrebno dostavljati diplome, uvjerenja, sertifikate i druge dokumente. Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove biće pozvani na testiranje odnosno intervju.

Viši saradnik za edukacije i nadoknade u Službi ljudskih resursa

Radni odnos: na neodređeno vrijeme sa probnim radom

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: do 19.10.2018. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Administrira i sprovodi aktivnosti vezane za proces Upravljanja učinkom;
 • Vrši neophodne analize, izvještava i predlaže aktivnosti u procesu upravljanja učinkom;
 • Vrši neophodne analize, izvještava i predlaže aktivnosti u procesu upravljanja naknadama;
 • Sačinjava razvojne planove radnika;
 • Vrši analizu potreba za obukom i razvojem radnika;
 • Kreira planove i programe obuka i razvoja, vrši evaluaciju sprovedenog plana za obuku i razvoj i prilagođavanje istog potrebama poslodavca;
 • Organizuje i koordiniše obuku i profesionalno usavršavanje radnika; osmišljava sadržaj obuke i obučava radnike tokom uvodne obuke (orijentacije) i drugih internih obuka;
 • Organizuje, koordiniše i obezbjeđuje sva testiranja i provjere znanja i sposobnosti radnika, nakon zasnivanja radnog odnosa, uključujući pripravnike, radnike na probnom radu i ostale radnike Banke;
 • Ocjenjuje uspjeh učesnika obuke i predavača;
 • Prati realizaciju budžeta za obuku i razvoj zaposlenih i izvještava neposrednog rukovodioca o istoj;
 • Kreira specijalne programe obuke, za talente, individualne uvodne obuke, programe obuke pripravnika, procedure o obavljanju pripravničkog rada, probnog rada i sl, te učestvuje u izradi opštih akata iz navedenih oblasti;
 • Vodi računa o centru za obuku i pratećoj logistici,
 • Vrši analizu i organizuje sprovođenje polugodišnjih i godišnjih evaluacija radnika,
 • Sačinjava razvojne planove radnika,
 • Prilagođava programe eksternih obuka radnika specifičnim potrebama ciljne grupe;
 • Učestvuje u izradi akata Službe u segmentu naknada, obuke i razvoja zaposlenih, uključujući i testiranja i druge provjere znanja i sposobnosti radnika;

Posebni uslovi:

 • VSS – 7. stepen stručne spreme društvenog smjera,
 • Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • Obavezno znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • Sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta (poželjno znanje iz naprednog MS Excel-a)

Dodatne kompetencije:

 • Tačnost / kvalitet u radu
 • Usmjerenost ka korisniku
 • Odgovornost
 • Timski rad
 • Iniciranje promjena
 • Fleksibilnost

U toku zaposlenja, Banka Vam nudi mogućnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u domenu najsavremenijih teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti bankarstva i ekonomije, kako bi zajedno doprinijeli razvoju Vaše lične karijere, kao i jačanju stručnih kadrova Sberbank a.d. Banja Luka.

Zainteresovani ste?

Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i želite se prijaviti na navedenu poziciju, molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

U ovoj fazi procesa selekcije nije potrebno dostavljati diplome, uvjerenja, sertifikate i druge dokumente. Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove biće pozvani na testiranje odnosno intervju.

Stručno osposobljavanje

Oglas u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Želite li steći svoje prvo iskustvo u izazovnom i dinamičnom poslovnom okruženju?

Želite li svoje teoretsko znanje da unaprijedite i usavršite kroz praktičan rad?

Sberbanka a.d. Banja Luka Vam nudi stručno osposobljavanje na poslovima:

1. Saradnik za unapređenje kvaliteta usluga u Banja Luci i Bijeljini

2. Saradnik u Kontakt centru u Banja Luci

Naša ponuda i Vaša šansa

U skladu sa planom stručnog osposobljavanja i usavršavanja omogućavamo odabranim kandidatima da steknu značajno teorijsko i praktično znanje u bankarstvu, kao i profesionalno iskustvo u učešću u procesu odabira i angažovanja najboljih kandidata.

Nakon završenog perioda stručnog osposobljavanja kandidati sa najboljim rezultatima u periodu angažovanja će dobiti ponudu za posao i mogućnost daljeg razvoja karijere u Sberbank a.d. Banja Luka.

Vaši benefiti

1. Saradnik za unapređenje kvaliteta usluga u Banja Luci i Bijeljini

 • Upoznavanje sa Bankom i sticanje potrebnih znanja i tehničke informisanosti o proizvodima i procesima rada sa klijentima
 • Osposobljavanje u oblastima bankarskog poslovanja , a posebno u domenu unapređenja kvaliteta prodajnih i uslužnih aktivnosti Banke
 • Osposobljavanje za promociju i upotrebu digitalnih proizvoda i usluga Banke, rad sa klijentima i informisanje o proizvodima i uslugama Banke
 • Osposobljavanje za prepoznavanje potreba klijenata
 • Osposobljavanje za edukaciju i pomoć klijentima prilikom korišćenja usluga
 • Komunikacione i prodajne vjestine
 • Učenje i rad uz iskusne bankarske stručnjake
 • Profesionalni i lični razvoj u organizacionoj kulturi koja promoviše orjentaciju prema klijentu, liderstvo, timski rad i inovativnost

2. Saradnik u Kontakt centru u Banja Luci

 • Upoznavanje sa Bankom i sticanje potrebnih znanja i tehničke informisanosti o proizvodima i procesima rada sa klijentima
 • Osposobljavanje u oblastima bankarskog poslovanja , a posebno u domenu unapređenja kvaliteta prodajnih i uslužnih aktivnosti Banke
 • Osposobljavanje za provođenje marketinških kampanja i istraživanja tržišta
 • Osposobljavanje za aktivnu prodaja i promocija svih bankarskih proizvoda
 • Osposobljavanje za prepoznavanje potreba klijenata
 • Osposobljavanje za edukaciju i pomoć klijentima prilikom korišćenja usluga
 • Komunikacione i prodajne vjestine

Kandidat ste ukoliko

 • Imate status apsolventa Ekonomskog fakulteta sa jednima ispitom do završetka studija ili ste nedavno završili Ekonomski fakultet
 • Osposobljeni ste za rad na računaru i informatički pismeni (MS office, Web)
 • Posjedujete znanje engleskog jezika
 • Želite da stičete nova znanja i razvijate svoju karijeru u bankarskoj djelatnosti, spremni ste za preuzimanje inicijative, savjesni, odgovorni, timski orjentisani, izraženih komunikacionih i prezentacionih vještina

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Idealan kandidat

Želite li širiti svoja znanja, razvijati svoje vještine i živjeti naše korporativne principe: sve za klijenta, mi smo tim i ja sam lider, onda ste upravo Vi taj koga tražimo. Javite nam se!

  • Sve za klijenta. Imate istančan osjećaj za tržište, odlično poznajete potrebe i navike svojih klijenata, njegujete poslovni odnos s njima, nastojite, svojom uslugom i znanjem zadovoljiti, pa čak, i prevazići njihove potrebe i očekivanja, a dostupni ste lično i putem savremenih tehnologija;

  • Mi smo tim. Uživate u radu s drugima u cilju postizanja zajedničkog cilja, pristupačni ste, otvoreni za saradnju, vjerujete i stalno pomažete jedni drugima;

  • Ja sam lider. Jasno i otvoreno komunicirate s drugima, pružate učinkovite instrukcije i povratne informacije, prepoznajete razvojne potrebe Vaših zaposlenih i pomažete im u ostvarenju istih, poštujete i motivišete različite profile ljudi, te prihvatate i podstičete promjene;

Zašto Sberbank a.d. Banja Luka?

Sberbank Grupa je jedna od najprofitabilnijih institucija na svijetu. Mi smo jedna od vodećih banaka na tržištu i prepoznatljivi smo po širokom asortimanu savremenih proizvoda i usluga. Naša misija je kreiranje dugoročnog poslovnog odnosa sa klijentima na način da smo uvijek fokusirani na njihove potrebe.

 • Rad u renomiranoj finansijskoj instituciji
 • Stručno usavršavanje
 • Mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri
 • Paket beneficija za zaposlene
 • Stimulativan sistem nagrađivanja

Niste pronašli odgovarujuće radno mjesto, a zainteresovani ste za posao u našoj Banci?

Konkurišite online

Trebate pomoć?